Investicije u Srbiji 2000-2020

01.06.2020.
InvesticijeUSrbiji Preuzmite dokument
Publikacija „Strane investicije u Srbiji 2000-2020" pripremljena je neposredno pred izbijanje svetske pandemije virusa Covid19 koji će svakako dovesti do velikih promena u svetskoj ekonomiji i načinu poslovanja. 

Mada na to nismo računali, ispostavilo se da će upravo ova analiza, kao i mišljenja privrednika, ekonomista i diplomata biti ne samo odlično svedočanstvo i svojevrsni presek ekonomskih kretanja u Srbiji tokom dve decenije od demokratskih promena do sada, nego i dobar putokaz za kreiranje buduće ekonomske politike, posebno u domenu stranih investicija kao izuzetno važnog segmenta u novim uslovima oporavka od krize.